Soft-Pro ERP Forwarding (Експедитор Про)


«Soft-Pro ERP Forwarding» («Експедитор Про») – програма, розроблена нашою компанією для автоматизації діяльності підприємств транспортно-експедиторського бізнесу. Програма є повноцінною ERP-системою, яка забезпечує широке коло користувачів необхідною інформацією:

 • власників бізнесу даними про прибуток, робочий капітал, використання коштів компанії;
 • фінансистів даними обліку, заснованими на подвійному записі та повним набором інструментів для управління капіталом компанії;
 • оперативників кількісною інформацією щодо руху контейнерів, судноходів та іншими аналітичними даними.

Soft-Pro ERP Forwarding

 

Особливістю структури нашої програми є ведення обліку результатів експедиторської діяльності в розрізі кожного замовлення клієнта - Угоди.
Саме угода є головним об'єктом обліку, за яким вважається фінансовий результат (прибуток або збиток) діяльності компанії. Угодою може виступати кожне замовлення клієнта, заявка, лот, коносаментних партія.
Така організація обліку дає величезну перевагу для розуміння і аналізу діяльності експедиторських компаній, а саме:

 

 • в будь-який момент можна зрозуміти та проаналізувати як прибутковість клієнта компанії в цілому, так і прибутковість кожного його замовлення / лота;
 • по кожній угоді формується бюджет (план угоди), який згодом порівнюється з фактичними даними. Аналіз відхилень дозволяє зрозуміти, наскільки реальна робота і витрати на замовлення відрізнялися від очікувань менеджерів компанії;
 • полегшується організація контролю над своєчасністю виставлення рахунків на клієнтів (перевірка по датах суднозаходів, аналіз угод без рахунків);
 • полегшується контроль над виставленням на клієнта додаткових витрат;
 • введені механізми контролю та попереднього розрахунку демереджа і зберігання;
 • можливий поконтейнерний облік та аналіз прибутковості;
 • для цілей обліку фінансового результату угруповання доходів і витрат по угоді допомагає правильно визначити період завершення послуги для клієнта і віднесення всієї угоди в цілому на фінансовий результат компанії;
 • оптимізується система заохочень для менеджерів і оперативних співробітників;
 • в окремих звітах і на рахунках бухгалтерського обліку ведуться доходи і витрати по незавершених операцій, що допомагає проконтролювати повноту і своєчасність відображення даних у фінансовому результаті за період.

Котирування в програмі - розділ для прорахунку доходів, витрат та попереднього валового прибутку з перевезення. Клієнтам вони допомагають оцінити попередню вартість експедиторських послуг компанії, а менеджерам зацікавити потенційнтх клієнтів, спонукнути їх до дії.

Облік фінансової діяльності експедиторської компанії включає:

 • Рахунки, акти, податкові накладні, рахунки-фактури. Можливість висилати рахунки та акти на електронну пошту клієнта в форматі PDF
 • Облік витрат в розрізі угод, рахунків, контейнерів
 • Порівняння планових показників з фактичними
 • Завантаження рахунків постачальників:

- КТО
- БКП
- Євротермінал (Звіт про виїзд автотранспорту)
- ОМТП (Звіт про виїзд автотранспорту)
- ППЛ 33-35 (Реєстр оформлення контейнерів)
- ІМРП (Рибний порт)
- ОФ АМПУ (Інфраструктура)
- ОФ АМПУ (Реєстр видаткових ордерів)
- ТІС

 • Розрахунок валового прибутку по угоді, клієнту, менеджеру та компанії в цілому
 • Розрахунок чистого прибутку компанії
 • Аналіз накладних витрат за періодами
 • Управлінський баланс підприємства, деталізовану розшифровку балансу
 • Контроль та облік руху грошових коштів
 • Аналіз використання коштів в розрізі угод, клієнтів
 • Звіт про робочий капітал
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами
 • Платіжний календар
 • Звіти по кредиторській та дебіторській заборгованості
 • Розрахунок бонусів менеджерів з урахуванням вартості використаного капіталу
 • Облік кредитних коштів, облік погашення кредитних грошей, облік графіка погашень
 • Облік ТМЦ
 • Облік основних засобів, нарахування зносу
 • Облік кредитних умов
 • Розрахунок курсових різниць, переоцінку валютних залишків
 • Фінансовий результат

 

Soft-Pro ERP Forwarding Экспедитор Про 

Облік оперативної діяльності експедиторської компанії містить угоди з різних видів експедирування:

 • Фрахт
 • ТЕО
 • Внутрішньопортове експедирування
 • Авіа перевезення
 • Залізничні перевезення
 • Автоперевезення стороннім транспортом
 • Автоперевезення власним транспортом
 • Митне оформлення
 • Насипний вантаж
 • Збірні грузи
 • Комплексні перевезення

В кожному типі угоди можна налаштувати необхідні вкладки та реквізити в табличній частині, сформувати пакет документів з перевезення, прикріпити актуальні електронні файли та сканкопіі документів.

Крім того, оперативна частина дозволяє враховувати:

оперативный учет Soft-Pro ERP Forwarding

 • Букінг
 • Деталі морського та наземного перевезення
 • Реєстрацію отримання документів від клієнта
 • Коносамент та його деталі
 • CMR, ТТН
 • Виписки нарядів, доручень, обмін даними з ЕСПС
 • Розрахунок демереджа, детеншена та зберігання
 • Обмін з терміналом

 

 

Вбудований модуль обміну з інформаційною системою портового співтовариства містить дані, завантажуванні з системи ІСПС, які відображаються на вкладці ППЛ та автоматично розбиваються на вкладки відповідно до статусу:

 • в роботі
 • на візуванні
 • завізовано
 • на доставку
 • очікують вивезення.

А внутрішній поштовий клієнт, в свою чергу, дозволяє оперативно взаємодіяти з замовниками та контрагентами, при чому всі дані зберігаються в єдиній інформаційній системі.

Soft-Pro ERP Forwarding Экспедитор Про

 

Інтеграція з CRM- системою дозволяє розширити можливості програми та повномасштабно управляти клієнтською базою:

 • Отримувати детальну інформацію про кожного клієнта та його контакти
 • Бачити зміни станів відносин з клієнтами
 • Відстежувати «активних» та «втрачених» клієнтів
 • Вести звітність про стан відносин з замовниками
 • Аналізувати клієнтську роботу та результативність кожного співробітника
 • Вести облік історії контактів з клієнтами
 • Реєструвати потреби клієнтів
 • Планувати контакти користувачів
 • Налаштувати систему нагадувань

А також:

Веб-кабінети для клієнтів

Сервіс спрощує комунікацію клієнтів з представниками вашої компанії, дозволяє переглядати інформацію про угоду, уточнювати її умови, відстежувати маршрут вантажу, завантажувати супутні документи тощо

Телефонія

Розділ допомагає зберегти історію всіх дзвінків, а також записи всіх розмов менеджерів з клієнтами, що допомагає представникам вашої компанії швидко зорієнтуватися і завжди бути готовим до розмови з будь-яким клієнтом.

Чат-боти

Віртуальний помічник, який полегшує комунікацію та постановку завдань співробітникам, дозволяє грамотно планувати і відслідковувати робочі завдання, а також підтримувати відносини з клієнтами.

 

Soft-Pro ERP Forwarding Экспедитор Про

В конфігурації«Soft-Pro ERP Forwarding» реалізований повноцінний облік із застосуванням принципу подвійного запису, що дозволяє здійснювати додатковий контроль, оскільки кожен фінансовий документ формує проведення з управлінського обліку. Крім того, можна налаштувати в програмі обмін даними з обліковими бухгалтерськими системами.
Система адаптована під українські, російські, білоруські та європейські компанії. Є англомовний інтерфейс.
Використання Soft-Pro ERP Forwarding допомагає оптимізувати роботу менеджерів, полегшує контроль всіх фінансових потоків та підвищує загальну ефективність діяльності транспортно-експедиторської компанії.


- Комплексне перевезення

Soft-Pro ERP Forwarding

- Аналіз прибутку транспортно-експедиторського підприємства (по послугам)

Soft-Pro ERP Forwarding Экспедитор Про

- Валовий прибуток компанії

Soft-Pro ERP Forwarding Экспедитор Про

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Замовити безкоштовну демонстрацію «Soft-Pro ERP Forwarding» в підходящий для вас час та в зручному місці можна за номером +38 048  737 39 39  (Одеса).

Презентація доступна віддалено, а наші співробітники із задоволенням дадуть відповіді на всі ваші питання.

 


IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

 • SOFT-PRO LTD.
 • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
 • Телефони:
 • +38 048 7373939
 • +38 048 7254949
 • +38 050 3901138
 • +38 097 2243819
 • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi BAF для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  
ОГЛЯДИ

07.02.2022  • Вебінар з нового модуля Дашборди Soft-Pro ERP

01.10.2021  • Новий документ у Soft-Pro ERP forwarding – авансовий звіт!

01.10.2021  • БЮДЖЕТ 2022

25.01.2021  • Порівняння звітів в Soft-Pro ERP, експрес-аудит управленческой базы

Всi огляди..