Soft-Pro ERP Trade


Soft-Pro ERP Trade – конфігурація, яка призначена для комплексного управлінського та фінансового обліку компанії-трейдера.

Найбільш відповідною дана конфігурація є для обліку навалочних вантажів (таких як зерно, металобрухт та інші), які надходять на склади, як власні, так і транзитні, різними видами транспорту (автомобільний, залізничний), проходять на складах певний технологічний цикл ( фасування, змішування, очищення), а потім відвантажуються зі складів також на різних видах транспорту.

Основні принципи організації обліку

Облік у програмі побудований на проводках та принципах подвійного запису, що дозволяє отримати такі звіти, як управлінський баланс та робочий капітал, показники яких є вкрай важливими для такого капіталомісткого бізнесу як трейд.

Основним об'єктом обліку, за яким розраховується фінансовий результат, у програмі виступає Угода (контракт) такого виду:У угоді зосереджена вся необхідна інформація про конкретний контракт або окремий лот великого контракту:

 • Клієнт
 • Менеджер
 • Контракт
 • Вантаж
 • Узгоджений період відвантаження вантажу
 • Статуси угоди: букінг, виконується, завершена
 • Інша оперативна інформація.

На вкладці Дохід/витрата збирається вся фінансова інформація щодо угоди та розраховується її результат:Інформація з усіх операцій у розрізі вантажів, менеджерів та клієнтів узагальнюється у звітіВаловий прибуток по вантажах, який дозволяє відстежувати прибутковість кожного замовлення та показує фінансовий результат від операційної діяльності за вибраний період.Товарний облік

У конфігурації передбачені широкі можливості для обліку прийому вантажу, його подорожчання під час доставки, відображення технологічних операцій з вантажем та його вибуття після продажу.

Для складських працівників передбачено спеціальний спрощений інтерфейс для кількісного обліку вантажу – АРМ диспетчера:Для організації партійного обліку розроблено спеціальний документ партія вантажу. Документ Партія – показує, яку кількість товару і в кого ми плануємо придбати. До цього документу прив'язуються оплати, а також у розрізі партій формується собівартість конкретного лота товару:Надходження вантажу на баланс відображається документом Прийомний акт, в якому передбачена можливість обліку різниці ваги за документами та переважкою, а також списання природних втрат відповідно до встановлених норм. Передбачено зміну документа залежно від того, як надходить вантаж: у контейнері або навалом, автомобільним чи залізничним транспортом.У блоці з обліку вантажу передбачено спеціальні документи для обліку наступних технологічних операцій з вантажем:

 • очищення;
 • змішування;
 • фасування;
 • перетарка;
 • затарка/дозатарка у контейнер

Залежно від того, як вантаж залишає склад (навалом або в контейнерах) передбачені різні документи для списання вантажу:

• обробка контейнерів•  вивезення вантажу зі складу без затарки:Звіти про конфігурацію

Конфігурацією передбачено як типові управлінські звіти, так і спеціалізовані звіти з трейду.

Типові звіти:

• Аналіз прибутку (звіт про чистий прибутк) та валовий прибутк;
• Аналіз грошових коштів з аналітикою за періодами, валютами, видами оплати;
• Звіти з дебіторської та кредиторської заборгованості з аналітикою за термінами та з урахуванням кредитних умов;
• Діаграми та графіки з доходів, витрат, валового прибутку;
• Монітори менеджерів та фінансистів з графічним поданням даних наступного виду:Спеціалізовані звіти щодо трейду:


• Валовий прибуток за вантажами (описано вище) • Планування обсягів до закупівлі• Контроль запланованих обсягів (за контрактами), виставлених рахунків і фактично відвантажених товарів•  Звіт щодо формування собівартості партій вантажу (собівартість на тонну)


IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

 • SOFT-PRO LTD.
 • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
 • Телефони:
 • +38 048 7373939
 • +38 048 7254949
 • +38 050 3901138
 • +38 097 2243819
 • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi BAF для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  
ОГЛЯДИ

07.02.2022  • Вебінар з нового модуля Дашборди Soft-Pro ERP

01.10.2021  • Новий документ у Soft-Pro ERP forwarding – авансовий звіт!

01.10.2021  • БЮДЖЕТ 2022

25.01.2021  • Порівняння звітів в Soft-Pro ERP, експрес-аудит управленческой базы

Всi огляди..