Модуль Soft-pro ERP- Бюджетування


Бюджетування — планування та розробка бюджетів, одна зі складових системи фінансового управління, призначена для оптимального розподілу ресурсів компанії в часі.

Дополнительный модуль Soft-pro ERP - Бюджетирование
Навіщо компанії Бюджети та їх автоматизація?
Сучасне бізнес-середовище є вкрай динамічним та швидкоплинним. Компанія не може успішно конкурувати, перебуваючи тільки в сьогоднішньому моменті і / або аналізуючи дані минулих періодів. Погляд в майбутнє є невід'ємною частиною успішної стратегії ведення бізнесу.
Тому в тій чи іншій мірі всі компанії займаються прогнозуванням майбутніх результатів, але, як правило, це робиться в Ексель, процес стає не прозорим й дуже трудомістким (в першу чергу для фінансистів) . Згодом додаткову роботу створює щомісячне порівняння план / факт, що проводиться вручну.
У зв'язку з цим наша компанія розроблений блок документів та звітів з бюджетування, а також аналізу відхилень план / факт, який допомагає оцінити прогнозний фінансовий стан компанії, прогрес у виконанні планів, результативність кожного менеджера, очікуваний та фактичний прибуток в розрізі клієнтів.

Блок з побудови бюджетів складається з наступних частин:

 • Планування продажів, яке включає в себе документ з планування та звіт про заплановані обсяги:
 • Аналіз запланованих та фактичних даних про продажі:
 • Документ з бюджетними показниками доходів та витрат. Статті бюджету компанія налаштовує і визначає самостійно за допомогою конструктора статей.
 • Аналіз бюджетних та фактичних показників за будь-який період.

План продажів вноситься за допомогою документа Планування продаж:
планирование продаж софт-про erp
Дані документів групуються за періодами, менеджерам та клієнтам і виводяться в зведений звіт наступного формату:
сводный отчет анализа продаж софт-про бюджетирование

 

Планування інших доходів та загальногосподарських (адміністративних) витрат
Кожна компанія може самостійно або за допомогою наших фахівців налаштувати той формат і деталізацію бюджетного звіту про прибуток і збитки, який вона вважає оптимальним. Статті, формули та ієрархія також налаштовуються користувачами. Наприклад, нижче представлений варіант для користувача настройки статей Бюджету.
настройки статей бюджета
За результатами настройки виходить наступний документ для внесення бюджетних показників:
документ для внесения бюджетных показателей
Доходи і витрати з відповідних довідників прив'язуються до кожної статті Бюджету для подальшого зіставлення план / факт.

Зіставлення забюджеованних та фактичних даних
Важливою перевагою автоматизації бюджетного блоку в порівнянні з ручними розрахунками є той факт, що в програмі кожен введений документ відразу відображається в Звіті в порівнянні планових і фактичних показників, тобто на будь-який момент часу можна подивитися, наскільки використана кожна стаття бюджету. Такий облік полегшує поточний контроль над витратами періоду і визначення перевитрати.

Формат отчета:
анализ бюджета доходов\расходов


IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

 • SOFT-PRO LTD.
 • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
 • Телефони:
 • +38 048 7373939
 • +38 048 7254949
 • +38 050 3901138
 • +38 097 2243819
 • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi BAF для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  
ОГЛЯДИ

07.02.2022  • Вебінар з нового модуля Дашборди Soft-Pro ERP

01.10.2021  • Новий документ у Soft-Pro ERP forwarding – авансовий звіт!

01.10.2021  • БЮДЖЕТ 2022

25.01.2021  • Порівняння звітів в Soft-Pro ERP, експрес-аудит управленческой базы

Всi огляди..