Модуль Soft-Pro ERP - Робочий капітал


Робочий капітал — це капітал, який компанія використовує для ведення бізнесу. Звіт допомагає подивитися на стан бізнесу ширше, відповісти на найважливіше питання власників: «Де наші гроші?» та зрозуміти за рахунок яких джерел фінансується бізнес.

Робочий капітал включає не тільки грошові кошти, а й заборгованість покупців, інвестиції в запаси, аванси видані, а також нерозподілені витрати. Вартість робочого капіталу зменшується на кредиторську заборгованість, аванси отримані та нерозподілені витрати.

ополнительный модуль Soft-pro ERP - Рабочий капитал

Одна з переваг нашого звіту про робочий капітал для власників та фінансистів в тому, що залишки з усіх істотних статей на будь-яку дату або кілька дат можна побачити в одному звіті, а не в декількох.

Форма звіту

отчет о рабочем капитале Soft-pro ERP

 

По кожній статті передбачена наступна деталізація:

 • Грошові кошти – залишки по кожному виду оплати
 • Дебіторська заборгованість – підсумки по клієнтам, деталізація до кожного рахунку
 • Аванси видані – підсумки по постачальникам, деталізація до кожного документу руху грошових коштів
 • Інвестиції в запаси – підсумки за субрахунками, залишки за кожним видом запасів
 • Нерозподілені витрати – в розрізі угод
 • Брутто робочий капітал – сума всіх поточних активів
 • Кредиторська заборгованість (зі знаком мінус) – підсумки по постачальникам, деталізація до кожного рахунку постачальника
 • Аванси отримані (зі знаком мінус) – підсумки по контрагентам, деталізація до кожного документу руху грошових коштів
 • Нерозподілені доходи – в розрізі угод
 • Чистий робочий капітал – поточні активи мінус поточні зобов'язання
 • Кредити отримані – по контрагентам
 • Взаєморозрахунки з компаніями холдингу – по контрагентам
 • Чистий робочий капітал 2 – Чистий робочий капітал, скоригований на зміни у фінансовій діяльності компанії

Чистий робочий капітал компанії необхідно аналізувати в динаміці та зіставляти з прибутком за відповідні періоди. Як і навіщо це робити(як читати та аналізувати звіт по робочому капіталу) розбираємо на прикладі бізнес-кейсу:

форма отчета рабочего капитала софт-про

В таблиці представлені дані про поточні активи й зобов'язання компанії на три дати. Ми хочемо проаналізувати, як змінився стан компанії за серпень, тобто розглядатимемо залишки на 31.07.19 та 31.08.19.

1. У вказані дати чистий робочий капітал компанії (рядок 10) зменшився на 11 тыс.долл, а по рядку 14 на 58,9 тыс.долл. Ми можемо припустити, що діяльність компанії в серпні була збитковою.
2. Наступний наш крок – перевірити дані звіту Аналіз (розрахунок прибутку). Отримуємо інформацію, що за серпень прибуток компанії склав 5 тыс.долл. Тобто робочий капітал повинен був вирости через прибуткову діяльності, але він зменшився.
3. Далі аналізуємо які операції можуть зменшити робочий капітал, не зачіпаючи прибуток за період. Дві основні операції – це виплата дивідендів (тобто вилучення капіталу) та придбання необоротних активів (тобто перетворення капіталу з оборотного в необоротний). За даними обліку компанії виплати дивідендів не було, проте було придбання необоротних активів на суму 64 тыс.долл.
4. Тепер ми можемо підсумувати причини зміни робочого капіталу у вигляді його звірки на початок та кінець періоду:

 • РК на 31.07.19 – 99,3 тис.дол
 • Приріст за серпень (прибуток) - + 5 тис.дол
 • Вилучення на інвестиції - -64 тис.дол
 • РК на 31.08.19 – 40,3 тис.дол.

Крім того, за звітом ми бачимо, що інвестиція в необоротні активи тільки частково була зроблена за рахунок власних коштів компанії, а велика сума була профінансована грошима холдингу (про що свідчить приріст кредиторської заборгованості по рядку 13 “Взаєморозрахунки з компаніями холдингу”).


IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

 • SOFT-PRO LTD.
 • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
 • Телефони:
 • +38 048 7373939
 • +38 048 7254949
 • +38 050 3901138
 • +38 097 2243819
 • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi BAF для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  
ОГЛЯДИ

07.02.2022  • Вебінар з нового модуля Дашборди Soft-Pro ERP

01.10.2021  • Новий документ у Soft-Pro ERP forwarding – авансовий звіт!

01.10.2021  • БЮДЖЕТ 2022

25.01.2021  • Порівняння звітів в Soft-Pro ERP, експрес-аудит управленческой базы

Всi огляди..